Gamla hantverk på nya sätt

Något som varit populärt i mer än ett årtionde är att använda gamla tekniker för handarbeten, men utforma dem på nya sätt. Ett exempel är de traditionella korsstygnsbroderierna som fått ett uppsving – med skillnaden att budskapen som broderas inte längre är så milda. Istället kan de vara roliga, politiska eller hämtade från modern populärkultur.

Gerillaslöjd

För vissa har korsstygnstavlorna även i den moderna formen sin plats i hemmet, men det finns alternativ för den som vill gå längre. Med gerillaslöjd eller gerillabroderi går det att ta hantverket ut i det offentliga rummet. Du kan brodera olika slags budskap och sätta upp dem på till exempel elskåp, staket eller runt träd där många kan se dem. På det sättet blir handarbetet något som når ut till fler. Det är möjligt att använda gerillaslöjd för politiska budskap, men också för att väcka eftertanke, få någon att le, eller bara stanna upp en stund. En del som ägnar sig åt gerillaslöjd har uttalade ambitioner om att försöka ändra på samhället. Andra vill bara smycka tråkiga delar av våra offentliga miljöer, så att det blir trevligare att vara där.