Utbildning inom hantverk

Ordets betydelse

Själva ordet hantverk säger egentligen bara att det är något som gjorts för hand, inte så mycket om vad det är som skapats. Om man läser hur ordet beskrivs i Svensk Ordbok (som Svenska Akademien ger ut) kan man läsa bland annat att hantverk innebär att arbetet görs i liten skala, kräver yrkesskicklighet och att man använder tekniskt enkla hjälpmedel. Det är en beskrivning som stämmer, men det kan fortfarande vara svårt att se framför sig vad ett hantverk egentligen är, mer än att det inte är något som massproduceras i fabriker. För att det ska bli tydligare går det att dela in hantverk i tre olika kategorier.

Direkt hantverk

Direkt hantverk är kanske det de flesta tänker på när det handlar om hantverk. Då har man ett material man kan använda sig av och hantverket består i att man skapar en produkt – ett handgjort föremål. Det behöver inte skapas i syfte att det ska säljas, utan kan också skapas för att man själv ska ha användning av det.

Bland annat olika textilhantverk räknas som direkta hantverk. Ska du till exempel göra ett broderi kan du skaffa färdigt material som tyg och broderigarn. Genom att skapa en tavla eller brodera på ett klädesplagg skapar du ett handgjort föremål och det blir på det sättet ett direkt hantverk. Även trähantverk och det som kan kallas träslöjd kan räknas till direkta hantverk, liksom smide, näverslöjd, glasblåsning, plasthantverk, stenhuggning, läderarbeten, tvålframställning, ljusstöpning, teckning och målning.

Framställningshantverk

Framställningshantverk är något annat än direkt hantverk, eftersom det då rör sig om att ta fram det material som sen kan användas till hantverk. Olika metoder som kan användas för att få fram de produkter eller material som kan användas vid direkt hantverk är till exempel stenbrytning, repslagning, kalkbränning, tjärbränning, garvning, kolning, och utvinning av natriumkarbonat eller kaliumkarbonat.

Verktygshantverk

Den tredje kategorin av hantverk är verktygshantverk. Hantverk inom den här kategorin handlar om att skapa handgjorda verktyg som kan användas i olika sammanhang. Det kan vara handgjorda stenverktyg, jordbruksutrustning eller verktyg som ska användas för att bearbeta trä. Det kan också vara knivmakeri eller att skapa handgjorda smidesverktyg.

Del av samma helhet

Vissa skulle säga att det bara är direkta hantverk som egentligen är hantverk, men det är inte svårt att se kopplingen mellan de olika kategorierna och det de står för. Allt är del av samma tradition, där material och verktyg tas fram eller skapas för att det sen ska vara möjligt att skapa färdiga produkter eller handgjorda saker.

Det går också att använda sig av andra kategorier och använda andra ord för att beskriva hantverk, till exempel handarbete, slöjd, hemslöjd, konstslöjd, konsthantverk, trähantverk och så vidare. Varje definition står för en särskild avgränsning av vilka hantverk som ska räknas med, och ofta innehåller begreppen också en syn på vad hantverk egentligen är.